14:21

«هفت خان رستم» جلد نخست از مجموعه داستان‌های شاهنامه با نگارش محسن دامادی از کارگردانان و نویسندگان سینمای کشورمان منتشر شد.
به گزارش مهر، کتاب «هفت خان رستم» جلد نخست از مجموعه داستان‌های شاهنامه، نگارش محسن دامادی به تازگی و با شمارگان ۳۰۰ نسخه توسط انتشارات کتابسرای نیک منتشر شده است.
این مجموعه در تداوم انتشارِ خود به دیگر داستان‌های این کتاب بزرگ و سترگ خواهد پرداخت. در پشتِ جلد کتاب، از قولِ حکیم ابوالقاسم فردوسی آمده است: «این داستان‌ها را دروغ و افسانه ندانید. چنان نخوانید که در هر زمان خوانده شده، زیرا زمانه بر یک قرار نمی‌ماند. اگر نکتهای با خرد و دانشِ کسی سازگار نباشد، شاید باید راهی برای درکِ معنا باز شود… اگر امروز زبانِ ما فارسی است و بدین لحاظ ایرانی و دارای سابقه تمدنی کهن و آبرومند هستیم، برای نگاهداشتِ آن، بیش از تنها با زبان افتخار کردن به ایرانی و آریایی و فرزندِ فردوسی و کوروش بودن و… وظیفهای بر دوشِ ماست.»
دامادی با استناد به اشعارِ شاهنامه، این داستان‌ها را به زبانِ روان امروزی نوشته تا هر کس بتواند به آسانی شاهنامه بخواند و با این اثرِ ملی ارتباط بگیرد. مهمتر از این، نویسنده کوشیده تا در هر داستان، جهان‌بینیِ شاعرِ بزرگ وطن پرست ایرانی که به دلیلِ سلطه بیگانه به رمز و راز بیان شده، واکاوی کند؛ و سرانجام کلاسِ آموزشی فردوسی برای علاقه‌مندانِ داستان نویسی و فیلمسازی اقتباسی در هر داستان بیان شده است.
این شیوه در هر یک از داستان‌های مجموعه که بتدریج منتشر خواهد شد رعایت شده، تا با مطالعه هر داستان، برای خواننده یک دریچه تازه به چشم انداز این شاهکار بزرگِ ادبیاتِ پارسی گشوده شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *