با حکم خزاعی، مدیر اسبق دوباره معاون نظارت و ارزشیابی شد!

آبان 19, 1400
بانی‌فیلم: مدیر اسبق دوباره معاون نظارت و ارزشیابی شد؛ این عنوان شاید تمام امیدواری‌ها برای ایجاد تغییر در چارچوب مدیریت سازمان سینمایی را از بین می‌برد، امیدواری‌هایی که شرایط خاص و امتناع‌ها نگذاشت کورسوهای امید برای سینمای ایران روشن نگه داشته شود. بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان سینمایی محمد خزاعی، حبیب ایل بیگی را ...