زندگی عمر شریف به روایت مستندسازان سوئدی و مصری

اردیبهشت 11, 1400
مارک لطفی فیلمساز مصری با همراهی اکسل پترسن کارگردان سوئدی مستندی درباره زندگی عمر شریف ساختند. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، مستند جدید «زندگی و دوران عمر شریف» تعمقی در زندگی بازیگر افسانه‌ای مصری و تاثیر رویدادهای سیاسی دهه ۱۹۵۰ بر شکل دادن به شخصیت پیچیده این شخصیت است. لطفی و پترسن در این مستند نشان می ...