ده فرهنگ تاریخی ایرانیان؛ از حقوق بشر تا دین توحیدی

شهریور 23, 1400
بانی‌فیلم: اقتدار فرهنگی-تاریخی ایرانیان در دوره‌های مختلف زمانی نشان از ریشه‌دار بودن مردم ایران‌زمین دارد؛ اقتداری که ته حکومت‌ها توانستند در هویت‌اش اخلالی به وجود آورند نه اقوام وحشی مهاجم و دولت‌های ستیزه‌جو توان انکار و محوش را داشتند! نشانه‌های انکارناپذیر ریشه هویت معنوی ایرانیان و سرزمین ایران را می ...