حافظه‎ جاودانه و زیبای رادیو ایران

1401-04-25
یادداشت / جمشید پوراحمد اینکه بتوانی ستارگان و بزرگان هنرمند ایران را در یک زمان و مکان ببینی امری محال است؛ اما من در شانزده سالگی در یک روز تابستان در یک صف و پشت درب اتاق محمدحسین داوربخش حسابدار و صندوقدار رادیو ایران..‌. بنان، شهیدی، ایرج، گلپایگانی، عارف، منوچهر، ویگن ...
مهدی میثاقیه

مردی از جنس باران

1400-08-23
جمشید پوراحمد نیم قرن گذشت: اما هنوز خراب و کبود آن روز هستم که در حاشیه سینما کاپری واقع در میدان ۲۴ اسفند گفتم: این آشغالی وظیفه نشناس!… که مهدی میثاقیه اجازه نداد حرفم تمام شود! گفت: این مردان شریف و زحمتکش نام‌شان پیک بهداشت است، نه آشغالی ...
تقی ظهوری

تقی ظهوری؛ تنها هنرمندی که شهرت را اعدام کرد

1400-01-10
جمشید پوراحمد سال ۱۳۵۲ شهریورماه، ده روزی بود که عنوان سرباز فراری را کسب کرده بودم! اوایل مرداد از خیابان شاهپور آن زمان، برای خدمت سربازی به پادگان جلدیان (مرز ایران و ترکیه) اعزام شدم؛ من کاملا راضی و خشنود بودم اما پس از گذشت یک هفته، به دلیل داشته ...