پایین آوردن سطح مطالبات از خانه سینما

1401-03-16
بانی‌فیلم – مسعود داودی  «ما و مردم نباید در دام این جریان بیفتیم» این تیتر گزینشی خانه سینما برای بیانیه‌ای‌ست که قرار است مقابل برخی اظهارات منفی افرادی مانند حسن عباسی و رائفی‌پور و جوسازی‌ها علیه سینمای ایران بایستد؛ انتظاری بیهوده از مدیران و مسئولان ...