رولت روسی؛ سلاحی با یک فشنگ!

اسفند 5, 1400
بانی‌فیلم: شوک اعلام خبر حمله روسیه به اوکراین و تردیدها نسبت به نتایج رنج‌آور و خونبار حمله نظامی، اگرچه به گفته طرف‌های درگیر به ویژه روسیه، گذراست اما خط و نشان کشیدن قدرت‌های نظامی و چنگ و دندان نشان دادن‌های ابرقدرت‌ها به یکدیگر، آینده روشنی را برای این حمله نظامی به اوکراین متصور نمی ...