آرزوی بهبودی برای بابک برزویه

بهمن 28, 1400
بابک برزویه از عکاسانی است که نه تنها در حوزه سینما بلکه در حوزه عکاسی مطبوعاتی و همکاری با رسانه های مختلف از جمله خبرگزاری ها کارنامه پُر باری دارد. خبر به کما رفتن این هنرمند در تاریخ هشتم دی ماه منتشر شد و بسیاری از همکاران و دوستانش را نگران کرد. ایسنا در خبری جدید وضعیت جسمی بابک ...