جلال مقامی در ابتدای دهه هشتم زندگی؛ ۸۰سالگی آقای دیدنی و شنیدنی!

مرداد 4, 1400
بانی‌فیلم – مسعود داودی انسان با خاطرات‌‌اش زندگی می‌کند؛ این یادآوری‌های غالباً احساسی، به معنای ماندن در گذشته و دور شدن از زمان حال نیست بلکه یادآوری لحظه‌هایی‌ست که دلخوشی و شادمانی را ‌به سمت حافظه آدمی سرازیر می‌کند! تماشای یک عکس، دیدن ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات