جلال مقامی در ابتدای دهه هشتم زندگی؛ ۸۰سالگی آقای دیدنی و شنیدنی!

1400-05-04
بانی‌فیلم – مسعود داودی انسان با خاطرات‌‌اش زندگی می‌کند؛ این یادآوری‌های غالباً احساسی، به معنای ماندن در گذشته و دور شدن از زمان حال نیست بلکه یادآوری لحظه‌هایی‌ست که دلخوشی و شادمانی را ‌به سمت حافظه آدمی سرازیر می‌کند! تماشای یک عکس، دیدن ...