گواهینامه درجه یک هنری برای ۲۴ فعال سینمایی و تلویزیونی

تیر 2, 1400
گزارش عملکرد دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع در حوزه ارزشیابی هنرمندان سینمایی در سال 1399 اعلام شد. به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع در سال 99، در راستای انجام وظیفه محوله در مورد ارزشیابی هنرمندان سینمایی و بر اساس شیوه نامه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات