چین به دنبال سهمی از بازار تولید و نمایش فیلم در ایران

بهمن 25, 1400
سفیر چین: در برنامه 25 ساله بین دو کشور زمینه‌های بالقوه فرهنگی بسیاری پیش بینی شده… بانی‌فیلم: پس از حضور گسترده کشور چین در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران، به نظر می‌رسد این کشور درصدد است در بازار سینما و تولید و نمایش فیلم‌ در ایران هم سهمی داشته باشد، همان گونه که سفیر این کشور ...