واتسلاف هاول؛ از نمایشنامه‌نویسی تا ریاست‌جمهوری در «نامه‌های سرگشاده»

فروردین 16, 1400
کتاب «نامه‌های سرگشاده» گزیده تاریخی از نوشته‌های «واتسلاف هاول»، نمایشنامه‌نویس، جستارنویس و رئیس‌جمهوری جمهوری چک است که به کوشش «پل ویلسون» و برای ترسیم سیر تکامل و تحول فکری این شخصیت سیاسی و ادبی گرداوری شده است. به گزارش ایرنا، «گرمی، گشاده‌رویی، مهربانی و صمیمیت بی‌مزد و منت دارد کم کم از برخوردهای روزمره ...