چاقوکشی در محوطه تئاتر شهر

1400-11-09
محیط پیرامون مجموعه تئاترشهر؛ هشتم بهمن ماه همزمان با سالروز تولد چهل‌ونه سالگی خود صحنه نزاع و قمه‌کشی اراذل و اوباش این محدوده بود که این درگیری منجر به جرح و خون‌ریزی عاملان نزاع و متشنج شدن فضای این محیط هنری برای چندین بار پیاپی طی چند ...