کانون کارگردانان اقدام غیرانسانی چاقوکشی علیه یک عضو خانه سینما را محکوم کرد

1400-12-07
شورای مرکزی کانون در پی حاشیه‌های اخیری که درباره ماجرای چاقوکشی در سینما به وجود آمد و این ماجرا به یک کارگردان‌ نسبت داده شد، اعلام کرد که در صورت عدم عذرخواهی، حق شکایت از رسانه‌هایی که خبر کذب منتشر کردند و نیز شایعه پراکنان برای این شورا ...