ورق برگشت؛ دادگاه علیه جانی دپ!

اردیبهشت 2, 1401
بانی‌فیلم: دادگاه شکایت جانی دپ علیه همسر سابقش امبر هرد که از هفته پیش در ایالت ویرجینیای آمریکا آغاز شده بود، دیروز با تقاضای تیم حقوقی امبر هرد برای ادای شهادت جانی دپ، این بازیگر مشهور را در جایگاه شهود قرار داد. همین شهادت دپ کافی بود تا ورق را به نفع همسر سابق این بازیگر هالیوودی برگرداند و ...