پرویز پرستویی ۶۶ ساله شد

1400-04-02
پرویز پرستویی می‌دانست باید مراقب قلبش باشد ولی وقتی روی صحنه می‌رفت، دیگر به قلبش فکر نمی‌کرد. همه فکر و ذکر او این بود که تماشاگران راضی از سالن بیرون بروند. ۱۶ سال پیش که پرستویی در نقش «فرانکی شلتون» در نمایش «فنز» محمد رحمانیان روی صحنه ...