استقبال از «‌پرده خانه‌» گلاب آدینه

1401-08-20
جدیدترین نمایش پردیس تئاترشهرزاد، آخرین اثر گلاب آدینه از روز یکشنبه پانزدهم آبان در سالن شماره ۲ شهرزاد اجرای خود را آغاز کرد و نمایش”دوستان کمدی” نیز به هفته پایانی اجرا رسید. به گزارش رسیده، اجرای عمومی نمایش«پرده خانه» به کارگردانی گلاب آدینه در تئاتر شهرزاد ...