انتقاد پوران درخشنده از اوضاع این روزها؛ همه منتظر یک حادثه‌ایم

1400-06-16
پوران درخشنده با ابراز امیدواری برای سرعت‌بخشی به واکسیناسیون مردم می‌گوید:‌ عجیب است که بجز بلای کرونا شاهد ماجراهایی در این کشور هستیم که سبب می‌شود هر روز دلهره شنیدن یک خبر تلخ دیگر را داشته باشیم درحالی که این جامعه از هم پاشیده برای رهایی از ...
جشنواره فیلم ساندس

ساندنس شرط گذاشت؛ اول واکسیناسیون بعد شرکت در جشنواره!

1400-05-13
شرکت در رویداد حضوری «جشنواره فیلم ساندس» به واکسیناسیون کامل علیه ویروس کرونا منوط شد. به گزارش ایرنا، جشنواره فیلم ساندنس در سال ۲۰۲۲ به مدار رویدادهای حضوری برمی‌گردد اما تنها آن دسته از اصحاب سینما و تماشاچیانی که به طور کامل علیه ویروس کرونا واکسینه شده باشند مجاز ...
سعید نمکی۱

خانه سینما برای واکسیناسیون به نمکی نامه سرگشاده نوشت

1400-05-07
هیات مدیره خانه سینما در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمکی نوشت: وزیر محترم بهداشت مسئولیت جان تک تک اهالی سینما و شاغلین در صنعت تصویر کشور بر عهده ما و شماست! به گزارش روابط عمومی خانه سینما، متن کامل نامه به شرح زیر است: جناب آقای دکتر نمکی وزیر ...
نمکی

پاسخ نمکی به منتقدان؛ هیچ جای دنیا واکسن را وزیر بهداشت نمی‌آورد

1400-04-29
وزیر بهداشت ضمن تشریح برنامه های لحاظ شده برای واکسیناسیون جمعیت کشور، در عین حال در پاسخ به منتقدان واکسن کرونا در کشور گفت: بروید مطالعه کنید در کدامیک از کشورهای جهان وزیر بهداشت مسوول آوردن واکسن است؛ هیچ جای دنیا واکسن را وزیر بهداشت نمی‌آورد؛ وزیر بهداشت ساختار ...