خانه سینما برای واکسیناسیون به نمکی نامه سرگشاده نوشت

1400-05-07
هیات مدیره خانه سینما در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمکی نوشت: وزیر محترم بهداشت مسئولیت جان تک تک اهالی سینما و شاغلین در صنعت تصویر کشور بر عهده ما و شماست! به گزارش روابط عمومی خانه سینما، متن کامل نامه به شرح زیر است: جناب آقای دکتر نمکی وزیر ...