راهگشایی برای حضوری دوباره

1401-02-09
*محسن شایانفر همایون و مرتضی عقیلی، برشی از سینمای قصه گوی شیرین گذشته هستند که شکر خدا، هم زنده هستند هم سالم و هم باانگیزه. این روزها یک خلاء بزرگ از یک سینمایی که بخش‌های کهنه آن را بارها و بارها در شبکه‌های ماهواره‌ای می‌بینیم و ...
مهدی فخیم‌زاده

از دیروز تا امروز یک هنرمند؛ مهدی فخیم‌زاده

1400-10-10
جمشید پوراحمد رضا بیک‌ ایمانوردی هنرمندی بود که ویروس خطرناک غربت، جانش را گرفت؛ بیک‌ ایمانوردی در روزگار هنری خویش هنرمندی پرکار و پرطرفدار به شمار می‌رفت او یکی از ستون‌های سینمای ایران بود؛ من خودم در نوجوانی از طرفدارانش بودم! یکی از محبوب‌ترین تیپ‌هایی که ...