زنگ خطر جایگاه رسانه‌ها به صدا درآمده!

مهر 21, 1400,
اهالی رسانه از معاون مطبوعاتی چه می خواهند؟ دو تن از مدیران مسئول رسانه‌ها نسبت به جایگاه از دست رفته مطبوعات، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها هشدار دادند و ضمن ارائه پیشنهادهایی به معاونت مطبوعاتی، خواهان بازگشت جایگاه از دست رفته رسانه‌ها شدند. معاونت مطبوعاتی تعامل و تعادل ایجاد کند محمودرضا امینی ـ مدیرعامل خبرگزاری موج ـ در ...