مروری بر زندگی هنری استاد فضل‌الله توکل در رادیو

1400-12-11
برنامه موسیقیایی «عندلیب» جمعه ۱۳ اسفند نگاهی به زندگی هنری استاد فضل الله توکل دارد. به گزارش شبکه رادیویی ایران، در میان خیل اساتید بزرگ نسل‌های پیشین موسیقی ایرانی که به راستی خالقان خنیای ایرانی بوده اند معدودی همچنان در میان ما باقی اند و ما بخت همنفسی با ...