مروری بر زندگی هنری استاد فضل‌الله توکل در رادیو

اسفند 11, 1400
برنامه موسیقیایی «عندلیب» جمعه ۱۳ اسفند نگاهی به زندگی هنری استاد فضل الله توکل دارد. به گزارش شبکه رادیویی ایران، در میان خیل اساتید بزرگ نسل‌های پیشین موسیقی ایرانی که به راستی خالقان خنیای ایرانی بوده اند معدودی همچنان در میان ما باقی اند و ما بخت همنفسی با این بزرگان را داریم استاد فضل الله توکل یکی از ...