آرزویم این است، کسانی که اهل سینما نیستند کنار بروند

1400-01-03
غلامرضا آزادی تهیه کننده و کارگردان سینما امیدوار است که در سال ۱۴۰۰ شرایطی پیش آید که فیلمسازان بتوانند راه خود را بروند. غلامرضا آزادی تهیه‌کننده و کارگردان باسابقه سینما در گفت‌وگو با مهر درباره شرایط سینمای ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: تنها آرزویی که برای سینما دارم ...