تعویق اجرای تئاتر علیرضا رئیسیان در ایرانشهر

مرداد 19, 1401
علیرضا رییسیان که در تدارک اجرای یک نمایش در تماشاخانه «ایرانشهر» بود آن را به زمانی دیگر موکول و اعلام کرد که در صورت دریافت مجوز ابتدا در سالنی دیگر نمایش خود را روی صحنه خواهد برد. این کارگردان سینما دو سال قبل و در دوران کرونا به دعوت یکی از مدیران تئاتری، پیشنهادی برای اجرای نمایش گرفت و بعد ...