تعویق اجرای تئاتر علیرضا رئیسیان در ایرانشهر

1401-05-19
علیرضا رییسیان که در تدارک اجرای یک نمایش در تماشاخانه «ایرانشهر» بود آن را به زمانی دیگر موکول و اعلام کرد که در صورت دریافت مجوز ابتدا در سالنی دیگر نمایش خود را روی صحنه خواهد برد. این کارگردان سینما دو سال قبل و در دوران کرونا به دعوت یکی ...