هشدار امامان جمعه الجزایری درباره «عشق پادشاهان»: تماشای این سریال روزه را باطل می‌کند!

1401-02-02
امامان جمعه در کشور الجزایر، نسبت به پخش یک سریال رمضانی اعتراض کرده و در خطبه‌هایشان به مردم گفته اند که دیدن این سریال به شئونات مردم الجزایر خدشه وارد کرده و روزه آن‌ها را باطل می‌کند. به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، سریالی به نام ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات