آن مرد با اسب می آمد

فروردین 4, 1400
بانی‌فیلم: آگاه شدیم که محمد نمازی یکی از فعالان سینما دیروز دار فانی را وداع گفت. مرحوم نمازی در حوزه تدارکات یکی از کارشناسان تربیت اسب برای فیلم‌های تاریخی بود. مجید میرفخرایی از طراحان سرشناس و هنرمند صحنه و لباس سینمای ایران در یادداشتی به ذکر خاطره‌ای ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات