صدایی که خاموش شد؛ منوچهر اسماعیلی درگذشت

1401-06-01
بانی‌فیلم: شب گذشته منوچهر اسماعیلی یکی از بزرگ‌ترین گویندگان فیلم و از سرشناس‌ترین دوبلورهای سینما درگذشت. زنده‌یاد اسماعیلی شب گذشته بر اثر ایست قلبی جان به جان‌آفرین تسلیم کرد. منوچهر اسماعیلی تنها دوبلوری بود که به واسطه تسلط تحسین‌برانگیزش در شخصیت‌سازی با صداهای ...