شنیدن حرف‌های دوبلوری که هیچ آرزویی جز شادی مردم ندارد؛ ابوالحسن تهامی نژاد

1400-05-14
بیش از ۶۰ سال است که دوبله می‌کند؛ از زمانی که فیلم‌های ۲۴ کیلویی را از هند و انگلستان به ایران می‌آوردند تا حال حاضر که ده‌ها فیلم در یک فلش جا می گیرد! دوبلور ۸۴ ساله حالا دیگر برای خودش هیچ آرزویی ندارد، او فقط ...