«شامِ آخر» داوینچی لحظه‌ای دراماتیک میان خیانت و عشق

1400-02-12
«شامِ آخر» نقاشی «لئوناردو داوینچی» روایت حضور حواریون حضرت مسیح (ع) بر سر یک میز است که پس از شنیدن خیانت یکی از آنها به پیامبر خود، بستر خلق دراماتیک ترین نقاشی جهان شکل می گیرد تا نقاش خالق نمادینِ لحظاتی سرشار از عشق، ترس،خشم و خیانت شود. به ...