موتور سفارشی‌نویسی سریال پرخرج و ضعیف به راه افتاد!

مرداد 20, 1400
بانی‌فیلم: همان گونه که قابل پیش‌بینی بود یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی که تبلیغات زیادی قبل و بعد از تولیدش به راه افتاده بود، در اولین قسمت‌اش، ضعف‌های آشکار کارگردانی و مشکلات فیلمنامه‌اش، این ساخته پرخرج شیکه نمایش خانگی را با احتمال یک ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات