مهرجویی کاری نکرده تا پوزش بخواهد؛ لطفاً شایعه نکنید!

اسفند 18, 1400
بانی‌فیلم- مسعود داودی: سه روز پس از انتشار ویدیویی از داریوش مهرجویی که اعتراض‌هایش را بهبرخوردهای برخی از مدیران سازمان سینمایی با فیلم «لامینور» بیان کرد، جوی از حمایت‌ها فردی و گروهی از این سینماگر بزرگ به راه افتاد. تشکل‌های صنفی و چهره‌های سینمایی در ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات