«زرشک زرین» برنامه «ترین‌ها» به بهاره رهنما رسید!

آبان 29, 1400
«اجاره نشین‌ها» بهترین فیلم کمدی دهه ۶۰ و ۷۰ فیلم «اجاره نشین‌ها» در برنامه «ترین‌ها» به عنوان بهترین فیلم کمدی دهه ۶۰ و ۷۰ معرفی شد. به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «ترین‌ها» با اجرای شاهین جمشیدی هر هفته با هدف معرفی برترین های ایران ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات