پنجمین رییس سازمان سینمایی کیست؟!

شهریور 6, 1400
بانی‌فیلم: موضوع انتخاب رییس سازمان سینمایی وزارت ارشاد از خبرهایی‌ست که در روزهای اخیر بیشترین توجه را در میان دست‌اندرکاران سینما داشته است. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم، پس از معرفی محمدمهدی اسماعیلی به عنوان گزینه وزارت ارشاد، گمانه‌زنی‌های زیادی در باره شخصی که قرار است پشت میز ریاست سازمان سینمایی بنشیند صورت گرفت. برخی ...