سالروزی برای ۸۸ سالگی آندری تارکوفسکی

فروردین 16, 1400
بانی‌فیلم: شاید تماشای فیلم‌های سینماگر شاخص روس، آندری تارکوفسکی از حوصله تماشاگران امروزی سینما بیرون باشد؛ نماهای طولانی و مفهومی که مخاطب امروزی و ساده‌پسند، نخواهد توانست درک صحیح و درستی از مفاهیم نهفته این آثار داشته باشد. در میان فیلم‌های سینماگران معناگرا، از اینگمار برگمن ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات