مورد عجیب‌وغریب ناصر تقوایی؛ از روایت روزنامه شهرداری تا تکذیب همسرش!

1401-07-28
بانی‌فیلم: ناصر تقوایی فیلمساز بزرگ کشورمان مدت‌هاست که در خانه‌اش و به دور از اجتماع خشمگین روزگار می‌گذارند. همسر او مرضیه وفامهر تنها حلقه واسط و ارتباط میان جهان پیرامونی با ناصرتقوایی‌ست. به اعتراف بسیاری از نزدیکان و دوستان تقوایی، همسرش دلسوزانه و مسئولانه، بیشترین ...