خاطرات رضا بابک از امین تارخ و دوران طلایی دانشکده

مهر 3, 1401
رضا بابک که در دوره دانشجویی چند همکاری با امین تارخ داشته است، با ابراز تاسف فراوان از درگذشت این هنرمند، از خاطرات خوش دوران دانشجویی‌شان سخن گفت؛ از دورانی که دکتر محمد کوثر، ریاست گروه تئاتر را بر عهده گرفت و از روزگاری که امین تارخ با بازی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات