هنرمندان، زیر تیغ رسانه‌های اصولگرا

مهر 2, 1401
بانی‌فیلم: با وجود اینکه هنرمندان عرصه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا با حضور در صف همدردی با مرگ مهسا امینی هموطن کرد، تاسف خود را از بروز چنین حادثه‌ای اعلام کنند، برخی رسانه‌های اصولگرا ضمن بیان انتقادهای شدید از این هنرمندان، خواستار ورود محاکم قضایی به این موضوع شده‌اند. همشهری روزنامه وابسته به شهرداری تهران ...