از یک تا ۲۰میلیون یورو؛ کمک مجمع سرمایه‌گذاران کن به کدام فیلمسازان می‌رسد؟

اردیبهشت 12, 1403,
بانی‌فیلم: روبن اوسلاند و رخشان بنی‌اعتماد در میان کاندیداهای جذب سرمایه برای فیلم بعدی هستند. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم از فرانسه، روبن اوسلاند و رخشان بنی‌اعتماد به همراه چند فیلمساز دیگر در فهرست کاندیداهای هستند که برای جذب سرمایه برای فیلم بعدی خود در جشنواره کن ۲۰۲۴ قرار دارند. جشنواره کن از شال گذشته برای هرچه ...