راه و بی‌راهه

می 14, 2022
*جواد کراچی مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ ولی معاشر رندان پارسای می باش. تغییر و تحولات در سازمان صدا و سیما، خارج از روال عادی و بی شک، شبیه به طنز است تا درایت و تدبیر و مدیریت و از این قبیل واژه‌ها… برای نخستین بار پس از انقلاب ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات