راه و بی‌راهه

اردیبهشت 24, 1401,
*جواد کراچی مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ ولی معاشر رندان پارسای می باش. تغییر و تحولات در سازمان صدا و سیما، خارج از روال عادی و بی شک، شبیه به طنز است تا درایت و تدبیر و مدیریت و از این قبیل واژه‌ها… برای نخستین بار پس از انقلاب، شاهد چنین جابجایی عظیمی در عرض یک روز هستیم. هدف ...