حمایت اینستاگرامی دیوید بکام از پزشک اوکراینی

مارس 22, 2022
بانی‌فیلم: هر روز بخشی از شهرهای مختلف اوکراین در اثر تهاجم نظامی روسیه دچار آسیب‌های فراوانی می‌شود. بمباران بخش‌های مسکونی و بیمارستان‌ها توسط ارتش روسیه، موجی از مخالفت‌های سازمان‌ها و نهادهای جهانی را نسیت به این اعمال و رفتارهای غیرانسانی به وجود آورده ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات