احیای نخستین فیلم دوبله شده در ایران

1400-02-22
فیلم سینمایی «نخستین وعده دیدار» که توسط دکتر اسمائیل کوشان و ابوالقاسم تفضلی در سال ۱۳۲۴ دوبله شد، پس از ۷۵ سال احیا شد. به گزارش رسیده، محمدعلی محراب بیگی، مدیر سایت چکاوا با اشاره به اینکه فیلم «نخستین وعده دیدار» سرآغاز تحول در سینمای ایران است، گفت: پس از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات