تشابهات یا کپی‌برداری در آثار سینمائی؟

آذر 1, 1400
در رابطه با قهرمان و فیلم خانم آزاده مسیح‌زاده محمد حقیقت با توجه به داستان فیلم قهرمان (اصغر فرهادی) و ادعای خانم مستندساز، آزاده مسیح‌زاده (دو سر برد، دو سر باخت)، این بحث دوباره مطرح می‌شود که تا چه اندازه این تشابهات، الهام‌گیری‌ها، یا کپی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات