تشابهات یا کپی‌برداری در آثار سینمائی؟

1400-09-01
در رابطه با قهرمان و فیلم خانم آزاده مسیح‌زاده محمد حقیقت با توجه به داستان فیلم قهرمان (اصغر فرهادی) و ادعای خانم مستندساز، آزاده مسیح‌زاده (دو سر برد، دو سر باخت)، این بحث دوباره مطرح می‌شود که تا چه اندازه این تشابهات، الهام‌گیری‌ها، یا کپی ...