نقبی به تاریخ سینما؛ وقتی «واقعیت» را با «غ» نوشتند!

1401-01-19
بانی‌فیلم: تاریخ سینمای ایران پر است از رویدادهای منفی، نامهربانی‌های عذاب‌آور و کج‌اندیشی‌های اعجاب‌آور که گاه سرنوشت یک هنرمند و اثر هنری و سینمایی را دچار آسیب‌ها و تغییرات جبران‌ناپذیر کرده است. قضاوت‌های نادرست، نگرش‌های سطحی و گاه غرض‌ورزی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات