تلقی‌های نادرست و بی‌اخلاقی‌های رایج در فضای مجازی

اسفند 12, 1400
بانی‌فیلم: شرایط حاکم بر فضای مجازی گاهی چنان با بی‌اخلاقی و ناروایی همراه می‌شود که واکنشی به جز تاسف و تاثر باقی نمی‌گذارد. اوج این بی‌اخلاقی‌ها زمانی‌ست که بنابر دلایلی کاملاً شخصی، برای یک هنرمند یا فرد سرشناس، مشکل، معضل و یا حتی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات