داریوش مؤدبیان با «خانواده گومیدان» به پردیس شهرزاد آمدند

اردیبهشت 26, 1400
نمایش «خانواده گومیدان» نوشته ژرژ کورتولین به کارگردانی مهدی شعبانی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت. به گزارش وابط عمومی، نمایش «خانواده گومیدان» نوشته ژرژ کورتولین به کارگردانی داریوش مؤدبیان از 27 اردیبهشت ماه هر شب ساعت 20درسالن صنوبر پردیس تئاتر شهرزاد به اجرا در می‌آید. این ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات