دیدگاه خبرگزاری فارس از حواشی ویدیوهای اعتراضی مهرجویی

اسفند 24, 1400
گروهی وجود دارد که به هیچ عنوان نه نگران آقای مهرجویی هستند، نه احترامی برای بزرگان سینما قائل هستند و نه چشم به راه تماشای «لامینور»، بلکه تنها هدف و غایتشان، ریختن هیزم به آتش دشمن است و سنگ‌اندازی و اشاعه اعتراض و نارضایتی تا به خیال خام خود شرایط جامعه را به اعتراضات گسترده‌ بکشانند. به گزارش فارس ...