گزارش ورایتی از حضور سینمای ایران در ونیز

شهریور 14, 1401
-وحید جلیلوند: «رنج‌ها، توان قصه‌گویی بیشتری دارند… شاید در سایر کشورهای غربی و یا در آمریکا، هنرمندان می‌بایست در جستجوی درام باشند اما در خاورمیانه، درام بخشی از زندگیِ روزمره مردم است -هومن سیدی: «جوامع تحت حاکمیت رژیم‌های توتالیته مؤثرترین خالق آنارشیست‌ها هستند. همیشه به این فکر کرده‌ام که تا چه زمانی می ...