حرف‌های خاص ویدیویی شهاب حسینی!

1400-12-24
شهاب حسینی با انتشار ویدیویی اعلام کرد که در مرز پنجاه سالگی قصد دارد روندی دیگر را در زندگی کاری خود پیش بگیرد و از همکارانش خواست که او را از حضور در پروژه‌های خود معاف کنند. به گزارش ایسنا، شهاب حسینی که حدود یک ماه قبل به عنوان ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات