حرف‌های خاص ویدیویی شهاب حسینی!

1400-12-24
شهاب حسینی با انتشار ویدیویی اعلام کرد که در مرز پنجاه سالگی قصد دارد روندی دیگر را در زندگی کاری خود پیش بگیرد و از همکارانش خواست که او را از حضور در پروژه‌های خود معاف کنند. به گزارش ایسنا، شهاب حسینی که حدود یک ماه قبل به عنوان ...