حرف‌های خاص ویدیویی شهاب حسینی!

اسفند 24, 1400
شهاب حسینی با انتشار ویدیویی اعلام کرد که در مرز پنجاه سالگی قصد دارد روندی دیگر را در زندگی کاری خود پیش بگیرد و از همکارانش خواست که او را از حضور در پروژه‌های خود معاف کنند. به گزارش ایسنا، شهاب حسینی که حدود یک ماه قبل به عنوان ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات