با حکم خزاعی، مدیر اسبق دوباره معاون نظارت و ارزشیابی شد!

آبان 19, 1400
بانی‌فیلم: مدیر اسبق دوباره معاون نظارت و ارزشیابی شد؛ این عنوان شاید تمام امیدواری‌ها برای ایجاد تغییر در چارچوب مدیریت سازمان سینمایی را از بین می‌برد، امیدواری‌هایی که شرایط خاص و امتناع‌ها نگذاشت کورسوهای امید برای سینمای ایران روشن نگه داشته شود. بر اساس اعلام ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات