خزاعی فهرست ممنوع‌الکارهای سینما را اعلام می‌کند؛ هفته بعد!

مرداد 25, 1401
ممنوع‌کارها گوش به زنگ باشند خزاعی اسامی‌ را اعلام می‌کند! بانی‌فیلم: درحالی که سینمای ایران با انواع بحران‌های ریز و درشت مانند ریزش مخاطب، انبوهی از ساخته‌های مبتذل و… دست به گریبان است، محمد خزاعی در گفت‌وگویی گزینشی اعلام کرد که بزودی فهرست اسامی سینماگران ممنوع‌الکار را اعلام خواهد کرد! نگرانی از عادی ...